Vytváření homosexuální sítě

  • církevní síť

  • světská síť
  • síť homosexuálních mafií

Církevní síť

    Pod vlivem jistých temných sil začalo, zřejmě hned po příletu negativních mimozemšťanů - anusáků, vytváření homosexuální černomagické sítě. Tato síť byla původně zřejmě napojena přímo na tyto negativní mimozemšťany. Z pozdější doby je známý kult frýgické Kybélé, jehož přímým pokračováním je římská církev. Z dochovaných zpráv víme, že kněží frýgického kultu se sami kastrovali a pak provozovali jakousi eunušsko-transvestitsko-homosexuální chrámovou prostituci. Tím však do značné míry záviseli na docházejících laicích. Proto bylo kastrování se roku 325 zakázáno, s úmyslem vytvořit na laicích nezávislou homosexuální síť na principu každý s každým. Zjednodušeně jde o něco jako obdobu internetové sítě, do které jsou pouštěny negativní energie.

    Samozřejmě, že zároveň tu od počátku byla také silná propaganda proti heterosexualitě, ve snaze zabránit vzniku vyšší heterosexuální sítě, která by mohla pracovat s jemnějšími energiemi a vliv černomagické sítě přemoci. Všechny skupiny, které o vytvoření takové sítě usilovaly, jako například středověcí beghardi, byly rozprášeny. Posledním takovým případem byla likvidace hippies.

    Budování homosexuální sítě však dlouhou dobu naráželo na skutečnost, že církev se brzy stala bandou opilců a děvkařů. Teprve v 15. století, když se podařilo nastolit v podstatě nepřerušenou linii homosexuálních papežů, bylo vydáno Kladivo na čarodějnice, a když pak byli jejich milenci a milenci milenců dosazeni i do nižších funkcí, bylo rozjeto "velkolepé" vyvražďování žen po miliónech - pálení "čarodějnic", hlavně asi z důvodu, že tyto ženy představovaly sexuální konkurenci.

    Římská církev byla poslušně podporována rakousko-uherskými Habsburky, a z tohoto spojenectví později vznikla myšlenka fašismu. Název pochází z maďarsko-latinského fasz-cize, uřezávání penisů. Jelikož církvi brzy došlo, že by šlo o opakování chyby frýgického kultu, náplní fašismu se namísto toho stalo potlačování heterosexuality prostřednictvím zakazování umělého přerušení těhotenství a všemožným ztěžování přístupu žen k lékařskému výkonu. Myslím, že jejich propagandu ohledně "ochrany neživého života" již dnes bere jen málokdo vážně. Čím méně lidí bere jejich propagandu vážně, tím více však roste jejich brutalita, tím přísnější zákazy a větší omezení se snaží prosazovat, tím častěji se uchylují k terorismu. Dokonce se snaží heterosexualitu ztěžovat i prosazováním uzákonění povinnosti takových černomagických praktik, jako je pohřbívání potratů.

    Samozřejmě, že římská církev bude vždy svou podporu homosexuality navenek popírat. Pro ilustraci si však můžeme alespoň uvést, že katoličtí kněží jsou v USA čtvrtou nejrizikovější skupinou na AIDS. Po hemofiliacích, nitrožilních narkomanech a homosexuálních prostitutech. Prostitutky jsou až za nimi.

 

Světská síť

    Pomineme-li starý Řím a neevropské kultury, i evropská šlechta se danému trendu musela, pokud chtěla získávat výnosné úřady, přizpůsobit. A tak si některé šlechtické rody dávaly i do erbu hesla jako nil nisi rectum - nic než konečník, aby bylo jasné, k čemu jsou jejich členové pro dobré koryto ochotni. Časem se vyvinuly i různé politické a tajné spolky na principu stejné homosexuální sítě. Tento stav stále trvá, pouze v zemích východního bloku byl na čas oslaben.

    Přesto stále slyšíme, že máme "vládu mužů", že je v zastupitelských orgánech méně žen než mužů - a to i tehdy, když je tam ve skutečnosti méně heterosexuálních mužů než žen. Málokomu dochází, že počítat dohromady heterosexuální a homosexuální muže (kteří mají tak rozdílné zájmy) je asi stejná logika, jako tvrdit, že jelikož je v parlamentu víc židlí (f.) než poslanců (m.), je tam víc žen.

    Prorostlost homosexuální sítě do státních orgánů je daleko větší, než si je většina lidí ochotna vůbec připustit. A stále více vytlačuje staré struktury, pro které platilo jen známé heslo, kdo chce s vlky býti, musí s nimi blíti.

    A je to právě světská moc, která zavádí do praxe všechny ty metody potlačování heterosexuality, heterosexuálních mužů, které jí podstrčí církev. Navíc si dokonce vymýšlí metody vlastní - jako je například známé harašení,  kterým se snaží zabránit kontaktu mezi muži a ženami, a přinutit muže k homosexualitě.

    Světská moc rozdmýchává nenávist žen proti heterosexuálním mužům zfalšovaným tvrzením, že muži pobírají větší platy. Jen málokomu dochází, že průměrování platů mužů s příjmy homosexuálních mafií je pro heterosexuální muže přinejmenším stejně urážlivé, jako pro ženy průměrování ženského mozku se slepičím. I ona představa naprosto spravedlivě stejného platu mužů a žen skrývá jeden háček. - Muži potřebují víc potravy (podobně jako jsou mužské velikosti oděvu a bot dražší než ženské), a tak je možné takový úžasně spravedlivý systém umělým nastavením takové životní úrovně, ke které již dnes u nás není moc daleko, změnit v systém, kde si něco jiného kromě jídla mohou koupit jenom ženy - ale ne heterosexuální muži. Nehledě na to, že stejný plat stejně není stejný plat, když z něj muži, kteří se důchodu nedožijí, platí důchodové pojištění na důchody pobírané pak ženami, když muži, kteří poslušně skápnou v pětapadesáti, platí zdravotní pojištění, za které pak ženy vysedávají po ordinacích do osmdesáti.

    Jako jiný případ nerovnosti se uvádí například, že v USA umírá zhruba stejně mužů na rakovinu prostaty, jako žen na rakovinu prsu, nicméně na výzkum rakoviny prsu je věnováno šestkrát víc peněz, ...atd.

 

Síť homosexuálních mafií

    Nejznámější je homosexuální organizace Tunnel Arsch, jejíž členové se familiárně nazývají "tuneláři". A neméně známá je propojenost těchto mafií se státní správou. 

    O případech, kdy někdo přijede s několika dolary v kapse - jako milenec známého politika, a odjede s mnoha miliardami, nebo o rozdávání míst v představenstvech bank z podobných důvodů, myslím není třeba se zmiňovat.

    Věc došla tak daleko, že kariéra se dá v dnešní době (v případě mužů) v podstatě dělat již jen nastavováním zadku.

    V souvislosti s tím se asi před dvěma roky v USA vynořila další, nejrychleji rostoucí (o 60% ročně) riziková skupina na AIDS - ženy, které chtějí uhnat bohaté muže.

Up ] Podstata vývoje sexuality na planetě Zemi ] Potlačování heterosexuality ] [ Vytváření homosexuální sítě ] Monogamie a její důsledky ] Poznámky k homosexualitě ] Časté otázky ] Doporučená literatura ]