Doporučená literatura

Doporučená literatura ke stránkám:

Podstata vývoje sexuality na planetě Zemi

Nigel Cawthorne: Sex a lásky papežů. ETC Publishing, Praha 1997

Barbara Hand Clow: Působení plejád. samizdat, 1997

Hilton William Cooper: Mimozemšťané v pozadí vlády USA. Star, Praha 1989

František Koukolík, Jana Drtilová: Vzpoura deprivantů. Makropulos, Praha 1996

André Van Lysebeth: Tantra. Argo, Praha 1995

Michael Miersch: Sexuální život zvířat. Euromedia Group, k.s., 2001

V. Novák a kol.: Historický vývoj organismů (str. 374). Academia, Praha 1969

Wilhelm Reich: Funkce orgasmu. Concordia, Praha 1993

Potlačování heterosexuality

Max I. Dimont: The Amazing Adventures of the Jewish People. Behrman House, Inc., New York 1984

Human Sexuality 96/97. Dushkin Publishing Group/Brown & Benchmark Publishers, Guilford, CT

André Van Lysebeth: Tantra. Argo, Praha 1995

Vytváření homosexuální sítě

Richard Cavendish: Dějiny Magie. Odeon, Praha 1994

James George Frazer: Zlatá ratolest. Odeon, Praha 1977

Andrew Nikiforuk: The Fourth Horseman. Phoenix, London 1993

Monogamie a její důsledky

Gerhard J. Bellinger: Sexualita v náboženstvích světa. Academia, Praha 1998

V. Fetter, M. Prokopec, J. Suchý, S. Titlbachová: Antropologie. Academia, Praha 1967

Peter Chappell: Homeopatická samoléčba. Alternativa, Praha 1995

Alexandr Solženicyn: Rusko v troskách. Nakladatelství Práh/Rybka Publishers, Praha 1999

Poznámky k homosexualitě

Human Sexuality 96/97. Dushkin Publishing Group/Brown & Benchmark Publishers, Guilford, CT

František Koukolík, Jana Drtilová: Vzpoura deprivantů. Makropulos, Praha 1996

Andrew Nikiforuk: The Fourth Horseman. Phoenix, London 1993

    Uvádím zde pouze několik titulů, které obsahují několik podstatných informací. Navíc uvedené tituly v angličtině bude stejně obtížné sehnat.

    Je mi jasné, že lidé dnes tak jako tak málo čtou - bez další četby však těžko poznají, co myslím vážně a co nikoli, a já již nemám příliš chuti to někomu příliš usnadňovat...

Up ] Podstata vývoje sexuality na planetě Zemi ] Potlačování heterosexuality ] Vytváření homosexuální sítě ] Monogamie a její důsledky ] Poznámky k homosexualitě ] Časté otázky ] [ Doporučená literatura ]