Časté otázky

Je potrat vraždou?

    Záleží na tom, co rozumíme pod slovem vražda. Pokud výraz vražda chápeme ve smyslu, který je mu v současné době stále více přikládán - likvidace neindividuální formy života v sebeobraně, pak potrat vraždou sice je, ale zároveň na něm není nic špatného. Není totiž "popravou", zabitím útočníkem. - Když tedy není možné změnit nic na podstatě potratu, je alespoň možné posunout význam slova vražda směrem k němu. ...Typicky křesťanské řešení.

    Také výzkum vzpomínek z perinatálního období (z doby porodu a krátce před a po něm) ukazuje na jejich podobnost s potlačenými vzpomínkami (tedy "vzpomínkami" odpojenými od individuálního vědomí)  na traumata v dětství, nebo s vjemy zapsanými do podvědomí v době, kdy byl člověk v bezvědomí například při nějaké nehodě, ...tedy na paměťové stopy nepropojené s individuální psychikou, a tak potvrzuje, že se v době před porodem nejedná o život individua.

Monogamie a křesťanství?

    Mnoho lidí ztotožňuje monogamii s "křesťanskou morálkou" a myslí si, že pro to mohou najít oporu v bibli. Křesťanství však vzešlo z prostředí polygamního židovského národa, a hledat v bibli nějakou podporu pro monogamii je asi stejné, jako hledat v ní recept na vepřo-knedlo-zelo. Jedinou zmínku podobného druhu, kterou v bibli, v Novém zákoně, můžeme nalézt, kdy Pavel nabádá kněží (tedy pouze kněží a nikoliv laiky), aby měli jen jednu ženu, můžeme spíše považovat za požadavek levné církve, nebo za předstupeň celibátu kněží.

    Mluvit o Kristovi v souvislosti se sexualitou je dnes v podstatě nepřijatelné. Přitom Kristovo učení nebylo ani asexuální, ani monogamní. Bylo totiž tantrické. Stoupenci Ježíšova učení však byli později nazýváni Ježími babami a Ježími dědky, a byli upalováni.

Je sex hřích?

    Co původně znamenalo slovo hřích, je dnes vidět lépe na jeho anglickém tvaru - sin, z latinského sine, bez, i když i u slovanského tvaru hřích lze etymologicky doložit význam opomenutí, vynechání něčeho, bez nějakého morálního podtextu. Hříchem tedy je daleko spíše život bez sexu. Přinejmenším je takový život proti přírodě a proti přirození.

Co je to tantra?

    Tantra znamená milovat se, jak nejlépe to člověk dovede. Všechno ostatní kolem ní jsou podružnosti technického rázu. U lidí, kteří o ní poprvé slyší, vyvolává úsměv v češtině jaksi nepatřičně znějící výraz kundalíni. Ale vezmeme-li to lapidárně, největším problémem dnešní společnosti je nepoměr mezi nabídkou sexu u žen a poptávkou po sexu u mužů. Cílem tantry je probuzení žen, aby se tento nepoměr vyrovnal.

    Na rozdíl od bible, která říká: kdo nepracuje ať nejí, jde tantra ještě dál a říká: kdo nesouloží, ať nepracuje. Na rozdíl od ideologií, které považují za základní životní potřebu práci či vydělávání peněz, ...a jídlo za nadstavbu, tantra považuje za základní životní potřebu sex, a vše ostatní za nadstavbu.

    Nemusím snad připomínat, že tantra je o sexu, který energeticky funguje,  že v tantře jde o energetické nabití, a ne o nějaké sexuální vybití, že jde o sexuální život, a ne o sexuální vyžití. V tantře jde o to pohlavně žít, ne si užívat. Skutečnost, že lidská sexualita má být hlavně o energiích, je dobře vidět na tom, že se u žen na rozdíl od samic zvířecích druhů vyvinuly velké prsy, které mají inspirovat ke kontaktu srdečních čaker (patrná je souvislost se stykem "čelem k sobě") a k předávání energií na této úrovni. To, že se tak neděje, nebo jen velmi málo, je hlavní příčinou rakoviny prsu.

A co anarchisté?

    Podobně jako o několik desítiletí starší řecký hetérismus, vznikl i anaršismus jako prostředek proti vládě homosexuální sítě. Jeho jistým nedostatkem je, že už samotný název obsahuje negaci: an - Arsch, což může psychologicky svádět k negativnímu myšlení. - Nestačí totiž být pouze proti. Je třeba také intenzívně provozovat normální sex.

    Jinak není bez zajímavosti, že oba tyto směry vznikly v pravoslavných zemích, které měly vždy blíže k původnímu křesťanství, ke Kristovu učení. V případě anarchismu jde ostatně i slovně také o přesmyčku s dvojím záporem: an - a - rchist   an - a - Christ  tedy  ne - Antikrist, tedy o návrat k původnímu křesťanství.

    To by bylo pár příkladů pro začátek. Další témata mohu později doplnit podle toho, jaké (a jestli) budou reakce návštěvníků této stránky.

Up ] Podstata vývoje sexuality na planetě Zemi ] Potlačování heterosexuality ] Vytváření homosexuální sítě ] Monogamie a její důsledky ] Poznámky k homosexualitě ] [ Časté otázky ] Doporučená literatura ]