Historie vývoje sexuality

(velmi stručná)

  podstata vývoje sexuality na planetě Zemi

  potlačování heterosexuality

  vytváření homosexuální sítě

  monogamie a její důsledky

  poznámky k homosexualitě

   časté otázky

   doporučená literatura

                © 2001

                kristek_jan@centrum.cz