Poznámky k homosexualitě

    Říci něco nepříjemného, třebas jen o jediném homosexuálovi, je dnes naprosté tabu. Jako kdyby byli všichni homosexuálové stejní, jako kdyby mezi nimi nebyl žádný rozdíl! Přitom můžeme rozlišovat homosexuály přinejmenším tří typů.

    Uvádí se, že vrozená homosexualita je případ pouhých 4 - 7 % z celkového počtu homosexuálů. Ostatní se přeučili kvůli výhodám z homosexuality plynoucím - kariéře, snadnějšímu přístupu k sexu. (Pravda, poněkud to vyvrací mýtus o jejich údajné diskriminaci...)

    Nejnebezpečnější skupinou pak jsou deprivantští homosexuálové, u kterých homosexualita vzniká nepřítomností matky kolem jejich desátého měsíce života, a tedy chybějícím imprintingem. Nemají ženu, matku, zafixovanou jako vzor pro svou budoucí sexuální orientaci.

    Deprivantství je totiž spojeno s dalšími pseudoosobnostními rysy (osobnost u nich chybí, jde o neindividuální formy života), těžkým postižením po stránce citové a hodnotové. Bývají to asociální jedinci, sadisté, vyloženě zločinecké typy, zároveň však bývají velmi společensky úspěšní.

    Pokud se homosexuálové  mezi těmito svými "kolegy" necítí zrovna nejlépe, myslím, že není na místě, svalovat problém na heterosexuální muže.

    Před několika lety se objevila senzační zpráva, že homosexuálové se liší i anatomicky, že mají, stejně jako ženy, určité centrum v mozku menší než heterosexuální muži. Není však jisté, jestli je u nich tato odlišnost vrozená nebo získaná. Právě tato část mozku se může podílet na schopnosti heterosexuálních mužů, udržovat více citových vztahů najednou, což homosexuálové, podobně jako ženy, nečiní, může však jít i o důsledek skutečnosti, že sbalit chlapa představuje méně duševní námahy, než sbalit ženu. (Sbalit ženu je ovšem opět snazší pro ženu než pro muže.)

    Třebaže mají homosexuálové monogamii v podstatě zakázanou - aby se mohli stát součástí sítě, je známé, že jsou ještě žárlivější než heterosexuálové. Žárlivost pochází podle psychoanalýzy z potlačování vlastních homosexuálních sklonů - u homosexuálů pak logicky z potlačování vlastních heterosexuálních sklonů, a myslím, že u homosexuálů můžeme - už pro nesoulad fyzického těla a vlastní identifikace, předpokládat větší smíšenost sexuálních sklonů.

     Žárlivost je vždy na vztah, a ne na sex. Na sex není možné žárlit, sex je možné pouze závidět. I když to zní jako slovíčkaření, je v tom rozdíl. A jelikož homosexuálové berou, podobně jako ženy, další vztahy jako čistě sexuální, není u nich jejich vyšší žárlivost na překážku v tom, aby svým partnerům tolerovali další partnery a návštěvy orgií v homosexuálních klubech (jejichž rozsáhlou sítí homosexuálové disponují).

    - Není bez zajímavosti, že kluby, ve kterých je možné navázat sexuální známost, existují pouze pro homosexuály (obojího pohlaví), ale neexistují žádné takové kluby pro heterosexuály (přinejmenším ne u nás). Podniky podobného typu jsou v případě heterosexuálního sexu pouze "profesionální", bordely. V tomto směru je zde již plná komercializace.

    ...Heterosexuálním osobám byla vnucena představa, že setkání dvou osob je věcí náhody, že musí být trpěliví a po léta čekat na tu pravou či toho pravého, zatímco druhá strana tvrdě pracuje na budování sítě.

    (...A mnoho lidí také prožije mládí s tím, že na to mají ještě dost času, a zbytek života s tím, že už je na to pozdě.)

    Myslím, že homosexuálové jsou přijímáni odjakživa velmi tolerantně - daleko tolerantněji než se všeobecně myslí. ...Pokud ovšem nejde o homosexuální sadisty, kteří upalují "čarodějnice" nebo zakazují potraty.

    Cílem zákazu potratů je jednoznačně potlačení heterosexuality a přinucení lidí k homosexualitě nebo alespoň k análnímu sexu, který energeticky nefunguje - a je tedy "méně nebezpečný", a zároveň může být předstupněm k homosexualitě.

    Nevím, nakolik může anální sex fungovat po energetické stránce u vrozených homosexuálů, kteří prý mají posunutou sexuální čakru. - Podobně bude mít asi posunuto sexuální čakru těch několik málo žen, kterým se anální sex opravdu líbí. Takových žen ale asi bude podstatně méně, než by odpovídalo současné masívní propagaci análního sexu. ...Která je tak masívní, že první slova, která ženy při seznámení pronášejí, jsou často: "jen ne anální sex".

    Ten je propagován asi hlavně proto, aby se u heterosexuálů zvýšilo riziko nákazy AIDSem, a odstranila se tak jejich poslední výhoda, spočívající v tom, že riziko nákazy AIDSem je při vaginálním styku několiksetkrát nižší. (Kdyby se měl AIDS šířit pouze vaginálně, počet nakažených by nestoupal, ale naopak klesal, neboť tímto způsobem je v průměru k jednomu přenosu zapotřebí delší doby, než jaká infikovaným osobám zbývá.)

    Heterosexuálním osobám samozřejmě vadí, když se z homosexuálů - jak bylo již před několika lety předpovídáno - stávají ti nejkonzervativnější "zastánci rodinných hodnot", a  domáhají se výhod spojených s manželstvím, v době, kdy heterosexuálové již od manželství upouštějí a tyto výhody proto nemají.

    Mužům pak vadí, když homosexuálové proti nim štvou ženy, když ženám namlouvají, že heterosexuální muži mají větší platy (také asi proto, aby odpoutali pozornost od skutečnosti, že největší příjmy mají právě oni sami),  ...nebo jiné nesmysly.

    Mýtus netolerance si homosexuálové vymysleli jednak z důvodu "citového vydírání", a jednak proto, že jelikož u nich sex po energetické stránce pravděpodobně většinou až tak nefunguje, častěji jej spojují se sadomasochismem a cítí potřebu "rajcovat se rizikem". Jak říkal jeden starý homosexuál: "Když zrušili ten zákon (zakazující homosexualitu), tak to úplně ztratilo svůj půvab. Ale teď s tou ajdou to zase začíná být ono." 

    V tom jim vychází vstříc i Vatikán, který nepřipustí používání kondomů na ochranu proti AIDSu, protože jsou tradičně spojovány s heterosexuálním stykem. Na druhou stranu prý Vatikánu ani přinejmenším nevadilo vlastnit 49% akcií firmy vyrábějící viagru. Proč také. Vždyť, jak psal The Guardian, viagra je určena k tomu, aby umožnila mužům styk s jejich mužskými nebo ženskými partnery (sic!). Byla tedy původně určena v první řadě k tomu, aby umožnila homosexuální styk mužům, kteří na muže nejsou.

    Pokud jde o AIDS, existují spekulace, že původně mělo jít o virus, který postihne hlavně heterosexuály, ale jaksi to nevyšlo. Existují ale i spekulace, že AIDS má udržovat v poslušnosti homosexuály, že na něj od počátku lék je, ale dostanou jej jen ti z nich, kteří se poslušně "zařadí" a spolupracují v síti. Pokud ne, mají smůlu.

    A konečně existují spekulace založené na tom, že individuální hmyz prý zanikl díky pomalým virům (podobným jako je HIV), přenášených sexem. Zanikla u něj individualita a vznikla společenství ovládaná skupinovou duší. Podle těchto spekulací může být AIDS úmyslně šířen za účelem likvidace individuality, individuálního myšlení u lidí. V tom případě nám může být útěchou, že některé druhy individuálního hmyzu přežily...

Up ] Podstata vývoje sexuality na planetě Zemi ] Potlačování heterosexuality ] Vytváření homosexuální sítě ] Monogamie a její důsledky ] [ Poznámky k homosexualitě ] Časté otázky ] Doporučená literatura ]