něco o mně a o mých textech


          Narodil jsem se 30. července 1953 v Praze. Střední školu jsem studoval denně, večerně, dálkově a externě. Mezitím jsem stihl i učňovskou školu a nakonec jsem si krátce zkusil i vysokou (matfyz). Prošel jsem řadou zaměstnání, pracoval jsem v archeologickém výzkumu, v zoologické zahradě, jako popelář, lepič plakátů, u cirkusu, jezdil s vlakovou poštou, aj. Od svých zhruba dvaceti pěti let jsem se intenzívně zabýval jógou, studoval na jazykové škole sanskrt a další indické jazyky, psal různá pojednání, která jsem vydával vlastním nákladem jako samizdaty. Léta 1987-1990 jsem strávil v emigraci, z toho sedm měsíců v Belgii a tři roky v Kanadě. V současné době se zabývám hlavně vším, co nějak souvisí se vznikem a vývojem člověka a života vůbec: prehistorií, historií, paleontologií, etnografií, antropologií, psychologií, sociologií, demografií, etologií a podobnými obory. Hlavně však objevováním málo známých souvislostí a odhalováním dezinformací.
          Po návratu z emigrace jsem nemohl několik let téměř s nikým mluvit, jak byli lidé zaslepeni „budováním kapitalismu“, a jak nechtěli slyšet nic, co by jim rušilo jejich vysněné představy. Dnes, po několika pětiletkách utahování opasků, jsou sice lidé již poněkud vyléčeni, nemám však dojem, že by se mezi lidmi obnovila i komunikace. ...Spřízněné duše a jakoukoli změnu k lepšímu uvítám.


          Pokud jde o mé texty, pocházejí z různých období, pokrývajících již dobu přes půlstoletí. Texty z osmdesátých let jsem psal mimo jiné s úmyslem dokumentovat myšlenkový vývoj člověka, který se začne intenzívně věnovat duchovním naukám. To se mi příliš nepodařilo, neboť cesty života nejsou tak jednoduché, aby se po nich dalo chodit se zápisníkem v ruce. Nicméně i tak je možné si všimnout postupného odkrývaní nových souvislostí, jistých posunů ve formulacích, v razanci.
          Ve svých textech se zabývám rozebíráním téměř všeho podle tří gun (hlavně v dřívějších), mužskou a ženskou polaritou, individuálními a skupinovými dušemi, a někdy se také lehce dotknu karmických záležitostí. Později jsem psal hodně o historii, a také o dění ve světě a ve společnosti. Další knihy, pokud je napíšu, se budou týkat opět spíše oblasti psychologie.
          V osmdesátých letech jsem své spisky vydával jako samizdaty, v nákladu dvě stě až pět set výtisků, a prostřednictvím tehdejší undergroundové sítě byly rychle distribuovány po celé republice. Většinu z nich pak vydalo nakladatelství CAD Press ve dvou svazcích, v letech 1993 a 1995, pod názvem Pojednání o psychologii, náboženství, magii a sexu I. a II. V pozdější době, kdy se stalo vydávání a distribuce knih velkým problémem, jsem se omezil, kromě knih o historii, na provokativní články, letáky a menší práce.
          Některé starší texty, které již nepovažuji za až tak aktuální, jsem vypustil, ale i tak předkládám na mnoho set stran textu. Samozřejmě, že je to ve své podstatě nakonec všechno to samé. - Různé varianty popisování toho, jak je na Zemi a hlavně u nás potlačován sex, a marné volání po návratu sexuality do našich mátožných stavů, které lze sotva nazývat životem.
          ...Co se týká vývoje této civilizace, kdysi jsem napsal: „Lidé už pod sebou větev uřízli. Teď padají a mají radost, že létají jako ptáci.“ Později, po dvaceti letech, jsem to ještě doplnil: „Naše situace je asi jako v padajícím letadle. Moc toho s tím nedaděláme, a většina lidí si už zasouložit nestihne.“


      autor není podvodník
      každé vánoce není sníh
      Velká pardubická, březen 1975
      autor u Niagara Falls,
      největších amerických falů,
      listopad 1987
      Černá Hora, podzim 2003
      foto na téma Kollathova snídaně
      takto píše gentleman o padouších
      Boží Dar, podzim 2003
      Kréta, červen 2007
      u krbu, začátek roku 2008

      po arizaci bytu částí příbuzenstva,
      konec roku 2010

      Malostranské náměstí 15
      Český slavík 2008

      televize Prima
      práce na zahradě, léto 2011
      březen 2012
      konference Unie českých
      spisovatelů, květen 2012


      Mařenice v Lužických horách,
      únor 1979


      vyšší rozlišení

      celý film  na uložto.cz    Film je ve formátu mpg, který nové prohlížeče Windows Media Player nebo RealPlayer neumějí. Použijte třeba GOM Player.
      volby, podzim 2008

      televize Prima
      Radhošť, 12. dubna 2009

      (velikonoční něděle)   legenda
      krátký film o „přistání“
      Američanů na Měsíci

      červenec 2009


      případně na youtube
      Na vernisáži Blanky Dvořákové
      a Mary Infidelious v Plzni

      13. září 2013


          Rodokmen
Diplomy   1   2   3 Další fotky   1   2   3