po arizaci bytu částí příbuzenstva, konec roku 2010