Jaké jsou naše vyhlídky do budoucna?
Můžeme očekávat vývoj směrem nahoru nebo vývoj směrem dolů?