Století stavby kostelů a továren. Lidé hrnoucí se do nich. Kouří se jak z továrních komínů, tak z kostelů.
Kouř symbolizuje znečištění životního prostředí a znečištění myslí lidí náboženskou propagandou.