Století "30leté války", která byla pro České země ve skutečnosti 300letá (1618-1918), a také století zavádění manželství.
Jako by ty dvě nuly - prstýnky tímto manželským spojením splynuly v jednu...