Nejvýznačnějšími panovníky tohoto století byli Václav IV., který se upil (třebaže rum tehdy ještě nebyl),
a Jiří (I.) Poděbradský, který zemřel na vodnatelnost.